صفحه 1 از 1

ایمنی برق حفاظت در مقابل خطرات الکتریسیته

ایمنی برق حفاظت در مقابل خطرات الکتریسیته

ایمنی برق عبارت است ازمجموعه ای از آیین نامه ها ودستورالعملها یی که در هنگام مواجهه با تجهیزات وابزاربرقی وتعمیرات برق رعایت نموده تا حادثه برق گرفتگی برای انسان ایجاد نگردد را ایمنی در برابر برق میگوییم.

راه اندازی سایت آموزش بین المللی صنعت داربست

راه اندازی سایت آموزش بین المللی صنعت داربست

سیمیان (Simian International’s e-learning) در حال حاضر یک نام بزرگ در آموزش صنعت داربست به شمار می رود . هدف از این وبسایت آموزش الکترونیکی به سراسر جهان هست هم اکنون این وبسایت توانسته این امکان را در برخی از کشورها ایجاد کند ولی در نهایت برای سراسر جهان میسر خواهد شد.

همکاری شگفت انگیز کارگران ژاپنی در جمع آوری داربست های یک پروژه عظیم

همکاری شگفت انگیز کارگران ژاپنی در جمع آوری داربست های یک پروژه عظیم

یکی از مدیران آمریکایی که مدتی برای یک دوره آموزشی به ژاپن رفته بود ، تعریف کرده است که روزی از خیابانی که چند ماشین در دو طرف آن پارک شده بود می گذشتم رفتار جوانکی نظرم را جلب کرد . او با جدیت وحرارتی خاص مشغول تمیز کردن یک ماشین بود ، بی اختیار ایستادم . مشاهده فردی که این چنین در حفظ و تمیزی ماشین خود می کوشد مرا مجذوب کرده بود . مرد جوان پس از تمیز کردن ماشین و تنظیم آیینه های بغل ، راهش را گرفت و رفت ، چند متر آن طرفتر در ایستگاه اتوبوس منتظر ایستاد .

صفحه 1 از 1
منوی سریع