داربستی که 17 سال در یک ساختمان پابرجاست

این داربست از سال 2000 در این ساختمان باقی مانده و اهالی محل را کلافه کرده برخی نیز از این فرصت استفاده می کنند و هر روز به جای میل بالفیسک برای سرگرمی و ورزش بهره می برند !!!

کلمات کلیدی : داربست،داربست فلزی،داربست 17 ساله،داربستان،ایمنی داربست،

آگهی ها

داربست نما پایدار
  • داربست
  • 952
  • ویژه
داربست فلزی بابایی
  • داربست
  • 762
  • ویژه
داربست فلزی مهر در بندرعباس
  • داربست
  • 711
  • ویژه