داربستان

داربستان

تهران

تصویب استاندارد داربست الزامات عملكردی و طراحی عمومی در سازمان ملی استاندارد ایران

یکشنبه, 18 فروردین 1398
داربست
211

سازمان ملی استاندارد ایران

تصویب استاندارد داربست الزامات عملكردی و طراحی عمومی در سازمان ملی استاندارد ایران
 
فرهاد ارکانی از تدوین کنندگان استاندارد «تجهيزات كار موقت- قسمت 1: داربست- الزامات عملكردي و طراحي عمومي» تحت شماره 15443 در جهت استفاده از داربست های نوین امیدوار است با اجباری شدن این استاندارد، داربست‌های غیراستاندارد رایج، رفته‌رفته منسوخ شوند.
 
 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع