داربستان

تهران

برخورد کامیون حامل چند اتومبیل با داربست!

دوشنبه, 15 مرداد 1397
حوادث
2

برخورد کامیون حامل چند اتومبیل با داربست در منهتن در آمریکا باعث شد تا یک زخمی شود و ماشین ها آسیب ببینند !

داربست

تعداد نظرات : 0

منوی سریع