داربستان

تهران

سازه داربستی که با 7506 بشکه ساخته شده است

شنبه, 23 تیر 1397
داربست
4

این یکی از جالب ترین سازه های جهان است که در پارک Hyde لندن ایجاد شده است و برای ساخت آن از داربست استفاده شده به همراه 7506 بشکه !

داربست

scaffolding

داربست

scaffmag

تعداد نظرات : 0

منوی سریع