ریزش ساختمان درحال ساخت درهمدان به علت ناقص بستن داربست

کلمات کلیدی : ایمنی داربست،محکم بست،داربستان

آگهی ها

کلیه خدمات ساختمان
  • صنعت ساختمان
  • 180
  • ویژه
داربست فلزی  رو جا  بست
  • داربست
  • 257
  • ویژه
منوی سریع