فیلم واضح سقوط داربست در چین

فیلم واضح سقوط داربست در چین نکات ایمنی را جدی بگیریم.

 

کلمات کلیدی : داربست،ساختمان،ایمنی داربست،داربستان

منوی سریع