قیمت نصب و اجاره داربست فلزی اعم از نما ، بتن ریزی ، آسانسور،طاق نصرت ، بنری ، پایه متحرک و غیره

این قیمت ها بر اساس اطلاعاتی از اتحادیه های مختلف تهیه شده است .

قیمت نصب و اجاره داربست

مبلغ به ریال

اجاره داربست 1 الی 100 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر

2000000

اجاره داربست 101 الی 150 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر

3000000

اجاره داربست 150 الی 200 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر

4000000

اجاره داربست جهت بتن ریزی از 1 متر مکعب الی 100 متر مکعب

4000000

اجاره هر متر مکعب داربست فلزی جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله 1در1 تا ارتفاع 7 متر

40000

اجاره هر متر مکعب داربست فلزی جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله 2در2 تا ارتفاع 7 متر

8500

اجاره داربست فلزی داخل نورگیر ، پاسیو تا ابعاد 2 در 2 تا ارتفاع 7 متر

2000000

اجاره داربست فلزی داخل آسانسور تا ابعاد 1 در 1 در 20

3500000

اجاره داربست فلزی به صورت چهار پایه متحرک تا ابعاد 3 در 3 در 7

3000000

اجاره داربست فلزی جهت طاق نصرت 1 در 6 در 6 از یک تا 15 روز

3000000

بنر مکه ، روضه خوانی و غیره

1200000

 
منبع : داربستان

کلمات کلیدی : نصب داربست،اجاره داربست،داربست فلزی

آگهی ها

داربست فلزی سامان در اصفهان
  • داربست
  • 973
  • ویژه
داربست نما پایدار
  • داربست
  • 1258
  • ویژه
داربست فلزی بابایی
  • داربست
  • 1077
  • ویژه

مشخصات منتشر کننده

آخرین منتشر کنندگان

تبلیغات

منوی سریع