مدیر داربستان

تهران

کارگران بر روی داربست ها در طول بازسازی نوتردام، پاریس، 1952

شنبه, 07 مهر 1397
0

کارگران بر روی داربست های زهوار در رفته در طول بازسازی نوتردام، پاریس، 1952

داربست در قدیم

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع